فرصت های شغلی

اگر مشتاق کار گروهی هستید٬ به تخصصتان علاقه دارید و می خواهید خود را با چالش های جدید روبرو کنید تا پیشرفت کنید در ساعت سورین جایگاهی برای شما وجود دارد.

 

فرصت های شغلی
ترتیب عنوان دپارتمان مکان نوع همکاری جایگاه آزاد
1 پیگیری و هماهنگی امور اداری ( خانم ) فروش دفتر مرکزی - تهران دائم 1 بیشتر
2 بازاریاب در محل ( آقا ) فروش دفتر مرکزی - تهران دائم 4 بیشتر